споменик природе лалиначка слатина

Споменик природе „Лалиначка слатина” је заштићено природно подручје које се налази у подножју планине Мали Јастребац, десетак километара северозападно од града Ниша, где на више локалитета из дубине подлоге избијају воде за које је карактеристичан повећан садржај минералних соли, посебно натријум-хлорида. Ове воде плаве околно земљиште чинећи на тај начин специфична станишта, слатине.

Флора и вегетација Лалиначке слатине су у фитогеографском смислу значајно другачије од типичних слатина Панонске низије. Простор одликује изразита педолошка и биогеографска разноврстност са карактеристичним биљним и животињским светом и присуством ретких, угрожених, реликтних и ендемичних представника живог света.

Досадашњим истраживањима утврђено је присуство

238 биљних врста, 88 врста инсеката као и 94 врста птица

од којих су многе категорисане као заштићене, строго заштићене и врсте од међународног значаја.

Биодиверзитет

Биљни свет

238 таксона виших биљака 
47 фамилија и 152 рода

Бескичмењаци

88 забележених таксона инсеката са представницима заштићених врста и врста од међународног значаја

Водоземци и гмизавци

9 врста водоземаца (Amphibia) и 8 врста гмизаваца (Reptilia).

Птице

94 врста птица

Сисари

26 врста сисара

Локација