ДОКУМЕНТА

 

Скупштина општине Мерошина је на седници одржаној 27. фебруара 2015. године донела Одлуку о проглашењу споменика природе “Лалиначка слатина”. Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана 24. септембра 2015. године донела Одлуку о проглашењу споменика природе “Лалиначка слатина”. Заштићено подручје споменик природе “Лалиначка слатина” поверено је на управљање ЈП Дирекцији за изградњу Града Ниша.